Life Lesson: It’s Ok to be Fail | How to fix a drone with a broken wing?

November 28, 2023 | Missouri

Bài học cuộc sống: Không ngại thất bại! Làm thế nào để sửa Flycam bị gẫy cánh! Message for today: Failure is okay as long as we are willing to repair and believe in ourselves. When we’re ready to fix things, we will find a way to learn and become better. Thông điệp cho ngày […]

Haircut in My Friend’s Garden at Night

November 28, 2023 | FreeHaircut, Missouri

Cắt tóc dưới bầu trời đầy sao trong khu vườn nhà. The message for today: Every haircut on this journey is a memory, and each memory is special.” Thông điệp cho ngày hôm nay: Mỗi lần cắt tóc trên hành trình này đều là một kỷ niệm và mỗi kỷ niệm đều đặc biệt Hello […]

Missouri Halloween Specter |Sky’s World Tour

November 6, 2023 | Missouri

Đón xem một Ngôi nhà ma quái được trang trí vào ngày lễ Halloween trên đường phố Missouri cực kỳ độc đáo In modern times, Halloween has become an occasion for people to enjoy dressing up in spooky costumes, organizing parties, engaging in trick-or-treating, and reveling in festivities. These popular activities are attracting an increasing […]

Haircut at Klondike Park – Nature’s Hidden Oasis

October 26, 2023 | FreeHaircut, GWR, Missouri

In this video, I am taking a haircut journey to share some love at an incredibly beautiful location: on a rocky outcrop with a view overlooking a serene, emerald-green lake in a picturesque forest. Trong video này, Sky sẽ thực hiện hành trình cắt tóc trao đổi lời yêu thương tại một địa điểm vô […]