Posted on Leave a comment

Visiting Ted Drewes _ The world’s best ice cream shop

In this episode, Sky will take us on a journey to visit “the world’s best ice cream shop” as voted by SoolNua Magazine in 2016. This marks a special encounter with the founder himself – the individual who will sign Sky’s Guinness World Record-setting vehicle and give a message to cancer patients for Sky’s World Tour Projets. Ted Drewes who owns an ice cream establishment located in Saint Louis, Missouri, becomes a highly anticipated stop on this expedition.

Trong tập phát sóng này, Sky sẽ đưa chúng ta ghé thăm “tiệm kem ngon nhất thế giới” theo bình chọn của tạp chí SoolNua vào năm 2016. Đây cũng là lần gặp gỡ với bác chủ sáng lập – người sẽ ký tên lên chiếc xe lập kỷ lục Guinness của Sky. Ted Drewes, một cơ sở kem ở Saint Louis, Missouri, là điểm dừng chân đáng mong đợi trong chuyến hành trình này.

Founded in 1959, Ted Drewes has evolved into a local culinary icon. Their mission revolves around using fresh, quality ingredients and crafting ice cream by hand, ensuring deliciousness and exceptional quality in each creation. Notably, their “concrete” concoctions, a velvety and dense form of ice cream, are paired with distinctive flavors and toppings, leading to one-of-a-kind tasting experiences for connoisseurs.

Được thành lập từ năm 1959, Ted Drewes đã trở thành biểu tượng ẩm thực địa phương của khu vực. Sứ mệnh của họ là sử dụng những nguyên liệu tươi ngon và sản xuất kem thủ công, mang lại sự ngon lành và chất lượng đặc biệt cho mỗi sản phẩm. Từng loại “concrete” – một dạng kem mềm mịn đặc sánh – được kết hợp với các hương vị và topping độc đáo, tạo nên những trải nghiệm độc đáo cho người thưởng thức.

Beyond being embraced within the community, Ted Drewes has also become a favored destination among travelers. Visitors come here to indulge in delectable ice cream flavors and immerse themselves in the distinctive retro ambiance that the shop offers. There’s much more to uncover on Sky’s World Tour, so make sure to follow the channel to not miss out on the surprises that lie ahead.

Bên cạnh việc được biết đến trong cộng đồng, Ted Drewes còn là điểm đến yêu thích của du khách. Họ đến đây để thưởng thức những hương vị kem ngon miệng và trải nghiệm không gian retro độc đáo mà cửa hàng mang đến. Còn rất nhiều điều thú vị trên hành trình Sky’s World Tour, các bạn dõi theo hành trình của Sky để không bỏ lỡ những bất ngờ đang chờ phía trước nhé.

Don’t forget to like, share, and subscribe to follow my ongoing adventures and heartwarming moments.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *