Posted on Leave a comment

Collecting Signatures at Ackerman Toyota| Sưu tập chữ ký tại Ackerman Toyota

On one sunny day, I and my car go a journey to Ackerman Toyota for some much-needed maintenance. This is the Toyota service center located in Saint Louis. Little did i know that this routine visit would turn into an exciting meeting. As I arrived, I was warmly greeted by the amiable Ackerman Toyota team, who were all smiles. They gladly joined in, signing my car, which was currently quest to establish a Guinness World Record. The vibrant atmosphere and the enthusiasm of the staff made the day even more enjoyable.

Vào một ngày nắng đẹp, tôi và chiếc xe của mình đi đến Ackerman Toyota để bảo dưỡng xe. Đây là trung tâm bảo dưỡng xe của hãng Toyota được đặt tại Saint Louis. Tôi không hề biết rằng chuyến thăm thường lệ này sẽ trở thành một cuộc gặp gỡ thú vị. Khi tôi đến, tôi được chào đón nồng nhiệt bởi đội ngũ Ackerman Toyota thân thiện, tất cả đều mỉm cười. Họ vui vẻ tham gia, ký tên vào chiếc xe của tôi, chiếc xe hiện đang được nỗ lực xác lập Kỷ lục Guinness Thế giới. Không khí sôi động và sự nhiệt tình của nhân viên khiến ngày làm việc trở nên thú vị hơn.

I decided to document this memorable day by creating a video for my YouTube channel. The video showcased not only the car maintenance process but also the basic amenities offered by Ackerman Toyota.

Tôi quyết định ghi lại ngày đáng nhớ này bằng một video ngắn cho kênh YouTube của mình. Qua video này các bạn cũng có thể xem được chút thông tin về những tiện ích và cách đón tiếp khách hàng rất chu đáo của Ackerman Toyota. Sky rất thích sự niềm nở này.

With each signature on my car, my excitement grew, and I couldn’t help but wonder how many signatures I would collect by the end of the day. See my video to find answer this question! And if you want Sky to make a pit stop for a free haircut and sign my car for the Guinness World Record attempt, just share your thoughts in the comments below!

Với mỗi chữ ký trên xe, tôi đều trân trọng, bởi Sky hiểu rằng, Sky đang nhận được sự ủng hộ của nhiều người cho hành trình của mình. Đố các bạn biết, ngày hôm đó, Sky đã thu thập được bao nhiêu chữ ký. Hãy tìm câu trả lời trong video ngắn của mình nhé. Nếu các bạn muốn gặp Sky để cắt tóc miễn phí hoặc ký tên lên con xe đang trong hành trình xác lập kỷ lục Guinness của Sky, hãy comment dưới bài viết này nha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *