Posted on Leave a comment

Haircut under Gateway Arch on a rainy day | Cắt tóc dưới Gateway Arch vào một ngày mưa

In today’s video, Sky takes you on an incredible journey to St. Louis, where we have something truly special in store. I am giving a free haircut to a dear, longtime friend right under the stunning  Gateway Arch. But what makes this day even more amazing is the inspiring story he is going to share with you.

Hôm nay, Sky sẽ thực hiện một buổi cắt tóc cho một người bạn thân lâu năm, và địa điểm đặc biệt mà chúng tôi chọn là dưới chân cổng cầu vồng lộng lẫy, “Cầu vồng Gateway Arch.” Nhưng điều làm cho ngày hôm nay trở nên đặc biệt hơn cả là câu chuyện đầy cảm hứng từ người bạn của Sky đem tới. 

Our friend has faced and overcome some big challenges in life, especially while dealing with polio illness. Today, under this iconic arch, we’ll have the chance to hear his story of determination, resilience, and unwavering spirit when life got tough.

And, as if by fate, right after I finished the haircut, unexpected rain  appeared. It’s a reminder that even when things seem gloomy, there’s a chance for something beautiful to appear, just like a rainbow after the rain. It teaches us that when we face life’s challenges, we should stay strong, keep going, and never give up.

Người bạn này của Sky đã đối mặt và vượt qua những thách thức lớn trong cuộc đời. Bạn ấy đã rất nghị lực chiến đấu với căn bệnh sốt bại liệt. Hôm nay, dưới chân cổng vàng, Sky và mọi người được lắng nghe người bạn của mình chia sẻ câu chuyện về sức mạnh của tinh thần, nghị lực và lòng quyết tâm khi đối mặt với khó khăn trong cuộc sống. 

Như thể duyên số đã định, ngay sau khi buổi cắt tóc kết thúc, cơn mưa bất ngờ xuất hiện.Nó lại như một lời nhắc nhở đầy ý nghĩa rằng sau mỗi trận mưa, chúng ta sẽ gặp cầu vồng. Ngay cả trong những giọt mưa, cũng sẽ vẫn có những khoảnh khắc sáng chói và niềm hy vọng. Đó là một minh chứng cho ý tưởng rằng khi bầu trời trong xanh trở lại, cầu vồng sẽ hiện ra. Khi cuộc sống đặt ra những thách thức, chúng ta mạnh mẽ và không bao giờ từ bỏ thì cuộc đời cũng sẽ không bỏ lại những trái tim kiên cường. 

Sky hope that today’s story will give you moments to reflect on life’s ups and downs and how strong the human spirit can be. Finally, If you’d like Sky’s car to visit the next location for a haircut or to share a cup of Vietnamese coffee and sign Sky’s Guinness World Record-attempt car, please comment on this post. 

Sky hi vọng câu chuyện ngày hôm nay sẽ đem đến cho người xem những giây phút lắng đọng để suy ngẫm lại cuộc đời. Và đừng quên, nếu mọi người muốn chiếc xe của Sky sẽ ghé thăm địa điểm nào kế tiếp để cắt tóc hoặc cùng Sky uống coffee Việt Nam và ký tên lên chiếc xe xác lập kỷ lục Guinness thì hãy comment vào ngay bài viết này nhé. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *